Анализ финансовой отчетности

Єдиний соціальний внесок на лікарняні

17.01.2011 18:59 · Новости учета
Запитання Як оплачуватимуться лікарняні з 01.01.2011 р.? Чи зможе підприємство оплачувати лікарняні листки зі свого розрахункового рахунка, зменшуючи таким чином свій єдиний соцвнесок? Чи лише соцстрах виплачуватиме на спеціальний розрахунковий рахунок? Питання оплати лікарняних та декретних з 01.01.2011 року у зв’язку із введенням Закону №2464 хвилюють сьогодні багатьох. Наразі Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності працює над проектом постанови, в якій буде прописано чіткий порядок отримання страхових коштів від Фонду. Її планується затвердити у листопаді 2010 р. На її підставі буде внесено відповідні зміни й до Постанови №12662 щодо порядку розрахунку середньої заробітної плати для страхових виплат.У поставленному запитанні йдеться про можливість проводити зарахування виплачених сум страхової допомоги в рахунок сплачених сум єдиного внеску. Це неможливо. Чому? По-перше, самим Законом №2464 це не передбачено. По-друге, Перехідними положеннями Закону №2464 внесено зміни до ст. 21 Закону №22403 «Порядок фінансування Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності страхувальників та інших отримувачів страхових коштів».

1 Закон України від 08.07.2010 р. №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

2 Постанова КМУ від 26.09.2001 р. №1266 «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням».

3 Закон України від 18.01.2001 р. №2240-III «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похова
нням».

Так, фінансування страхувальників-роботодавців для надання матеріального забезпечення найманим працівникам здійснюється районними, міжрайонними, міськими виконавчими дирекціями відділень Фонду в порядку, встановленому правлінням Фонду (який тільки готується). Підставою є оформлена за встановленим зразком заява-розрахунок, що містить інформацію про нараховані застрахованим особам суми матеріального забезпечення за їх видами. Після надання Фонду такої заяви здійснюють фінансування страховими коштами страхувальників-роботодавців протягом десяти робочих днів. У разі якщо сума отриманих страхувальником від Фонду страхових коштів перевищує фактичні витрати на надання матеріального забезпечення, невикористані страхові кошти повертаються протягом трьох робочих днів до робочого органу Фонду, що здійснив фінансування.

Для того щоб отримати такі страхові кошти на виплату соціальної допомоги (лікарняних, декретних тощо), роботодавцю необхідно відкрити окремий поточний рахунок для їх зарахування у банках у порядку, встановленому Національним банком України. Тобто Фонд перераховуватиме суми страхових коштів не на звичайний (поточний) розрахунковий рахунок роботодавця, а на інший — так званий «спеціальний». Тому в бухгалтерському обліку кошти Фонду, що надходять на цей рахунок, будуть обліковуватися на окремому субрахунку.

Зазначимо, що страхові кошти, зараховані на окремий рахунок, не можуть бути спрямовані на задоволення вимог кредиторів, на стягнення на підставі виконавчих та інших документів, за якими здійснюється стягнення відповідно до закону. Тобто роботодавцю краще зачекати на фінансування від Фонду і лише опісля його виплачувати.

Про точний порядок та про деталі цих виплат від Фонду сподіваємося прочитати в затвердженій ФСС з ТВП постанові вже у листопаді 2010 року.

Запитання Які функції з 1 січня 2011 р. залишаться за фондами соцстрахування? Чи матимуть вони право проводити перевірки і, відповідно, накладати фінансові санкції, чи все-таки ці повноваження перейдуть до Пенсійного фонду?

Справді, з 01.01.2011 року Законом №2464 дещо корегуються права перевіряльників усіх фондів соціального страхування. Так, Перехідними положеннями Закону №2464 внесено зміни до соціальних законів №2240, №15331 і №11052. Зміни, зокрема, стосуються правил та порядку отримання роботодавцями страхових виплат на окремі рахунки від соціальних фондів (лікарняні, інші види соціальної допомоги тощо). Тому у соціальних фондів залишається контролююча функція — перевірка правильності обчислення і використання роботодавцями отриманих сум страхових виплат. Саме за неправильне або нецільове використання отриманих страхових сум фонди мають право штрафувати.

А функції контролю за правильністю обчислення і сплати єдиного соцвнеску Законом №2464 покладено на Пенсійний фонд.

1 Закон України від 02.03.2000 р. №1533-III «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

2 Закон України від 23.09.99 р. №1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

Запитання Чи застосовується ЄСВ до дивідендів?

Статті 7 і 8 Закону №2464 не згадують про можливість нараховувати та сплачувати єдиний соцвнесок на суми нарахованих (отриманих) дивідендів. Крім того, як визначає п. 7 ст. 7 Закону №2464, Кабмін затвердить перелік видів виплат, на які не нараховується єдиний соцвнесок. У проекті цієї постанови КМУ чітко визначено, що дивіденди не є об’єктом для нарахування єдиного соцвнеску. Отже, залишилось дочекатися затвердження Кабміном цієї постанови.

Запитання Чи здійснюватиметься залік єдиного (42%) і фіксованого (10%) податків у рахунок сплати ЄСВ?

Закон №2464 не передбачає можливості проводити зарахування в рахунок єдиного соцвнеску. Також відповідних змін не внесено і до чинного законодавства на 01.01.2011 року. Тому сплачувати треба буде повну нараховану суму з урахуванням обмежень, згаданих у ст. 7 Закону №2464. Сподіваємося, що повна сплата єдиного соцвнеску впливатиме на зменшення розмірів податків з 2011 року, що закладаються в проект Податкового кодексу.

Запитання Приватний підприємець на єдиному податку визначає базу оподаткування сам для себе і сплачує після закінчення року, тобто вперше до 20.01.2012 року. Якого платежу буде достатньо: за кожен місяць від мінімуму зарплати чи взагалі від максимальної зарплати протягом року за ставкою ЄСВ (з наслідками, що випливають для невключення до пенсійного стажу)?

Уже в першій частині наведеного запитання видно неточність. Звертаємо увагу на п. 8 ст. 9 Закону №2464. У ньому зазначено, що платники єдиного внеску зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за відповідний базовий звітний період, не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом. Оскільки підприємця на спрощеній системі оподаткування також визначено у Законі платником єдиного внеску, то він має сплачувати єдиний соцвнесок щомісяця не пізніше 20 числа. А от звітуватися за себе він буде вже за рік — і це чітко визначено в останньому абзаці п. 8 ст. 9 Закону №2464.

Отже, щомісяця підприємець, який перебуває на спрощеній системі оподаткування, має сплачувати єдиний соцвнесок. Він обчислюється від суми, що визначається ним самостійно для себе та членів сім’ї, які беруть участь у провадженні ним підприємницької діяльності, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом1. При цьому для підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, щомісячна сплата суми єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу.

Як передбачено у проекті постанови ПФУ «Про затвердження Iнструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», підприємці на єдиному податку сплачують єдиний внесок:

1) у вигляді авансового платежу;

2) у розмірі, який самостійно визначили;

3) до 20-го числа місяця, наступного за місяцем, за який він сплачується.

Суми єдиного внеску, сплачені у вигляді авансових платежів, ураховуються платником при остаточному розрахунку, який здійснюється ним не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом. У цьому разі базовим звітним періодом є календарний рік.

1 Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску дорівнює п’ятнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Запитання А якщо у приватного підприємця на загальній системі оподаткування трапляються місяці без отримання доходу, то ЄСВ все одно треба сплачувати?

Справді, Закон №2464 закріпив обов’язок підприємців сплачувати єдиний соцвнесок у розмірі, не меншому ніж мінімальний, щомісяця. Але звернімо увагу на пп. 2 п. 2 ст. 7 Закону №2464: для підприємців, що перебувають на загальній системі оподаткування, сума єдиного соцвнеску обчислюється від суми доходу (прибутку), отриманого від його діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб, та на суму доходу, що розподіляється між членами сім’ї фізичних осіб — підприємців, які беруть участь у провадженні ним підприємницької діяльності. Отже, у Законі чітко зазначено умову отримання доходу.

Відповідаючи на запитання, чи треба сплачувати єдиний соцвнесок у розмірі, не меншому за мінімальний, підприємцю на загальній системі, якщо він не отримав доходу за місяць, продовжуємо цитувати пп. 2 п. 2 ст. 7 Закону №2464: «при цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу за місяць, у якому отримано дохід (прибуток)».

Як бачите, в цьому разі мінімальний соцвнесок має бути сплачений, тільки якщо дохід підприємець отримував.

I наостанок. «ДК» продовжує тримати руку на пульсі подій та намагатиметься першим отримувати найсвіжішу інформацію про зміни у 2011 році, зокрема й щодо єдиного соціального внеску. Оскільки читачі із наведених нами відповідей дізналися про очікувані усіма постанови від ПФУ та ФСС з ТВП, ми постараємося бути першими, хто донесе до вас професійний коментар цих документів, надасть рекомендації щодо роботи та самі тексти цих постанов.

Висновки

Зарахування виплачених сум страхової допомоги у рахунок сплачених сум єдиного внеску не передбачено.

Соцфонди перевірятимуть правильність обчислення і використання сум страхових виплат.

Підприємець має сплачувати єдиний соцвнесок щомісяця не пізніше 20 числа.