Анализ финансовой отчетности

Як розстрочений податковий борг заважає "спрощеному" життю: переходимо на єдиний податок

Чи може влитися до лав єдинників той, у кого значиться розстрочений податковий борг? Таке запитання вже не перший день хвилює наших читачів. Однак тих, хто сподівається на просту та однозначну відповідь з посиланнями на положення законодавства, змушені розчарувати — такої немає. Всьому виною неточне формулювання абз. 4 ст. 4 Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від 03.07.98 р. № 727/98 (далі — Указ № 727). Тут читаємо: "Заява про перехід на спрощену систему оподаткування подається не пізніше ніж за 15 днів до початку наступного звітного (податкового) періоду (кварталу) за умови сплати всіх установлених податків та обов'язкових платежів за попередній звітний (податковий) період (виділено авт. - Є. О.)".

Із заявою все зрозуміло: якщо ви бажаєте перейти на спрощену систему, наприклад з 1 жовтня, то її слід подавати до 15 вересня. А ось щодо "сплати всіх установлених податків та обов'язкових платежів" такого не скажеш. Роз'яснення компетентних органів, на жаль, теж не проливають світла на це (але до них ми іще доберемося). І водночас Указ № 727 — основний, а в багатьох питаннях взагалі єдиний нормативно-правовий акт, що регулює спрощену систему оподаткування і вимоги якого треба виконувати. Як саме? Наведемо наші міркування з даного приводу.

Спробуємо розібратися, про що йдеться: про сплату лише податкових зобов'язань, нарахованих за один конкретний період, названий попереднім, чи усіх без винятку податків станом на конкретну дату? Якщо перше — то де цей період? Якщо друге — то на який момент їх потрібно сплатити?

Що таке попередній звітний (податковий) період
По-перше, у кожного податку свій податковий період (місяць, квартал тощо). По-друге, скільки має бути таких періодів? Судячи з Указу № 727 — один (принаймні слово "період" вжито в однині). Але все одно не зрозуміло, який період мали на увазі: податковий період, що передував тому, в якому подавали заяву про перехід на спрощену систему оподаткування (далі — заява), чи той, що передує моменту самого переходу на спрощену систему оподаткування? Припустимо, ми хочемо перейти на спрощену систему оподаткування з початку 2007 року. Якщо ми сплачуємо ПДВ щомісяця, тоді попереднім податковим (звітнім) періодом може бути листопад або грудень поточного року, залежно від того, як ми розуміємо дану норму. Якщо ж подавати заяву за місяць до встановленого строку (законом це не заборонено) — 16 листопада, то обиратимемо між жовтнем і груднем. Цікаво, чи не так?

Найпопулярніший варіант, безумовно, другий: за попередній період беруть той, після закінчення якого відбувається зміна системи оподаткування. Сказане підтримує Держкомпідприємництва. На його думку, "попередній звітній період вживається у значенні — передуючий моменту переходу на сплату єдиного податку" (лист від 19.03.02 р. № 5-532/1541). Моментом переходу буде дата, з якої, власне, здійснюється зміна системи оподаткування — перше число кварталу. Звідси Держкомпідприємництва робить висновок: "Отже, якщо у підприємства є розстрочений податковий борг, але відсутні непогашені податкові зобов'язання за попередній звітний період, воно може перейти на сплату єдиного податку..." Але логічним запропонований підхід не назвеш. За ним, переходячи на спрощену систему з початку 2007 року, треба сплатити всі податкові зобов'язання за останній податковий період (місяць, квартал або інший, установлений для відповідного податку) 2006 року, причому примудритися зробити це до 16 грудня (!), оскільки за Указом № 727 на момент подання заяви податки саме за ці періоди вже мають бути сплачені. Уявити таке важко, адже як, подаючи заяву, можна вже встигнути сплатити податок за період, який іще навіть не закінчився?

Крім того, можна припустити, що попереднім буде і будь-який інший період, що проминув. Зокрема, в українській мові "попередній" вживається у значенні як "був перед цим", так і "який уже проминув, відбувся", "минулий" (Великий тлумачний словник сучасної української мови/уклад, і голов, ред. В. Т. Бусел, — К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2003, стор. 868). Тобто будь-який із минулих звітних (податкових) періодів водночас можна вважати і попереднім щодо нинішнього. І хоч таке дещо розширене трактування Указу № 727 менш популярне, на нашу думку, воно також має право на життя.

Таким чином, однозначно сказати, про який конкретно період написано в Указі № 727, не можна. А тому, щоб розставити всі крапки над "і", пропонуємо підійти з іншого боку.

Коли настає строк сплати
Згідно з п. 1.3 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 р. №2181-111 (далі —Закон №2181) узгоджене, але не сплачене у строк податкове зобов'язання стає недоїмкою (податковим боргом). А значить, якщо для переходу на спрощену систему треба сплатити податки і обов'язкові платежі, недоїмки не повинно бути.

Як викладене узгоджується з попереднім періодом? За п. 7.7 Закону № 2181 податковий борг погашають раніше за податкові зобов'язання, які не є податковим боргом, у порядку календарної черговості його виникнення. Наприклад, коли ви не сплатили якого-небудь податку в червні, а за всі інші місяці перераховували справно, буде така картина: платіж за вересень піде в рахунок платежу за червень, жовтень — за вересень тощо. Вийде, що на день подання заяви у вас якраз "висітиме" заборгованість за останній із періодів.

Тепер подивимося на суть розстроченої податкової заборгованості. На підставі пп. 14.1.1 Закону №2181 розстрочення податкового боргу передбачає надання платнику податків бюджетного кредиту на основну суму його податкових зобов'язань без урахування сум пені під відсотки. Першопричина його виникнення — податкове зобов'язання одного з податкових періодів, які минули (необов'язково того, що передував поданню заяви чи переходу на спрощену систему), яке з дозволу податкового органу погашають частинами протягом визначеного строку. Наприклад, ви можете подавати заяву у вересні і при цьому мати розстрочене податкове зобов'язання за травень. Частину травневих платежів буде не сплачено, але і строки для цього відсунуто. Тому, ми вважаємо, якщо ви вчасно погашаєте розстрочений податковий борг за графіком, то, виходячи з Указу № 727, вам не вправі відмовити у зміні системи оподаткування.

Що думають податківці
Податківці ж дивляться ширше. У п. 2 Порядку видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку, затвердженого наказом ДПАУ від 29.10.99 р. № 599, та п. З Порядку видачі Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва — юридичною особою, у редакції наказу ДПАУ від 12.10.99 р. № 555, висуваються вимоги сплати вже всіх установлених податків та обов'язкових платежів, термін сплати яких настав на дату подання заяви. Як бачимо, ДПАУ сформулювала дану норму набагато чіткіше, ніж Указ № 727, проте й дещо відійшла від нього. У листі від 21.04.06 р. № 4583/6/15/0416 (текст див. нижче) вони взагалі забороняють платникам, у яких "висить" розстрочений податковий борг, ставати єдинниками: мовляв, їх заборгованість перед бюджетом усе ще не ліквідовано.

Підсумуємо сказане
Ми вважаємо, переходити на єдиний податок із розстроченим податковим боргом усе-таки можна, хоч аргументи на вашу користь не назвеш залізними. А податківці, найімовірніше, будуть проти. А оскільки стати єдинником без їх згоди нереально, єдина можливість для сміливих платників — спробувати вирішити це питання у судовому порядку.
Єлизавета Осколкова