Анализ финансовой отчетности

Адресна допомога малозабезпечиним сім'ям, дітям-сиротам

Для забезпечення гідного існування сімей, у яких виховуються діти, держава надає багато різних видів матеріальної допомоги. Про деякі з них ви вже прочитали у попередній консультації. Зараз ми поговоримо про допомогу, яка гарантується: — малозабезпеченим сім'ям; — дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім'ях або у будинках сімейного типу; — дітям, один з батьків яких ухиляється від сплати аліментів або не має можливості утримувати дитину належним чином. Дані виплати призначаються відповідно до: — Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" від 01.06.2000 р. № 1768-111 (далі - Закон № 1768); — Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, затвердженого постановою КМУ від 24.02.03 р. № 250; — Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" у 2006 році, затвердженого постановою КМУ від 06.02.06 р. № 106 (далі - Порядок № 106); — Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затвердженого постановою КМУ від 22.02.06 р. № 189 (далі - Порядок № 189).

Допомога малозабезпеченим сім'ям
Соціальний захист малозабезпечених родин, у тому числі сімей з дітьми, забезпечується шляхом надання їм допомоги згідно із Законом № 1768 залежно від майнового стану та сукупного доходу сім'ї.

До стабілізації економічного становища в Україні розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом. Останній визначають за Методикою обчислення сукупного доходу для всіх видів соціальної допомоги, затвердженою спільним наказом Мінпраці, Мінекономіки, Мінфіну, Держкомстату, Мінсім'ямолоді від 15.11.01 р. №486/202/524/455/3370.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму затверджується Законом про Державний бюджет України на відповідний рік.
Соціальну допомогу призначають окремо для кожної сім'ї залежно від її складу, але розмір допомоги не може перевищувати 75% від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.

На 2006 рік встановлені такі диференційовані рівні забезпечення прожиткового мінімуму для окремих категорій населення: для працездатних членів сім'ї — 110 грн., непрацездатних — 155 грн., інвалідів — 165 грн.

Крім того, для кожної дитини, яка входить до складу малозабезпеченої сім'ї, встановлено підвищений на 10% рівень забезпечення прожиткового мінімуму. Зараз він дорівнює 170,50 грн. А для кожної дитини, яка утримується матір'ю (батьком, усиновителем), що не перебуває в шлюбі, і запис про батька (матір) дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за поданням матері (батька), для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є інвалідами І або II групи, та для кожної дитини в малозабезпеченій багатодітній сім'ї, в якій виховуються троє або більше дітей віком до 16 років (до 18 років, якщо дитина навчається), — підвищений на 20% (186 грн.)-

Для отримання допомоги уповноважений представник сім'ї має подати до органу праці та соціального захисту населення за місцем проживання:
— заяву про надання допомоги за встановленою формою. У ній дається згода сім'ї на збір інформації про неї, її власність, доходи та майно, що необхідна для надання допомоги;
— документ, що посвідчує уповноваженого представника сім'ї;
— довідку про склад сім'ї;
— декларацію про доходи та майно осіб, які входять до складу сім'ї (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї);
—довідку про наявність та розмір земельної частки (паю).

Допомогу призначають на 6 місяців.

Рішення про призначення державної соціальної допомоги чи про відмову в ЇЇ наданні приймає орган праці та соціального захисту населення протягом 10 календарних днів, і наступного після його прийняття дня воно надсилається уповноваженому представнику малозабезпеченої сім'ї. Рішення про відмову в наданні державної соціальної допомоги має бути вмотивованим і містити роз'яснення порядку його оскарження.

Допомога дітям-сиротам та дітям,позбавленим батьківського піклування,у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях
Нову допомогу на дітей, які виховуються у прийомних сім'ях та у дитячих будинках сімейного типу, а також виплату грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам, які утримують, виховують та надають соціальні послуги таким дітям, введено в дію з 1 січня 2006 року.

Слід сказати, що стандарти створення та функціонування дитячих будинків сімейного типу врегульовано у Положенні про дитячий будинок сімейного типу та Положенні про прийомну сім'ю, які затверджені постановами КМУ від 26.04.02 р. № 564 та № 565 відповідно.

Зазначеними положеннями визначено статус, порядок створення, функціонування, матеріального забезпечення та ліквідації дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей; постановами затверджено також зразки Угоди про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу та Договору про влаштування дітей на виховання та спільне проживання у прийомній сім'ї, укладення яких є обов'язковою умовою при взятті дітей на виховання.

Перш ніж піти далі, наведемо кілька визначень.

Дитячий будинок сімейного типу — це окрема сім'я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, які беруть на виховання та спільне проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Загальна кількість дітей у дитячому будинку сімейного типу не повинна перевищувати 10 осіб, враховуючи рідних.

Батьки-вихователі — особи, які беруть на виховання та спільне проживання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Прийомна сім'я — це сім'я або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, і добровільно за плату бере на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Прийомні батьки — подружжя або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, які беруть на виховання та спільне проживання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Термін перебування дітей у дитячому будинку сімейного типу чи у прийомній сім'ї встановлено до досягнення 18-річного віку, а в разі продовження навчання у професійно-технічному, вищому навчальному закладі І—IV рівнів акредитації — до його закінчення, але не пізніше досягнення ними 23-річного віку.

У таблиці 1 наведено поточний розмір допомоги та розмір допомоги, який діятиме з 1 жовтня 2006 року.

Таблиця 1Зауважимо: допомогу на дітей виплачують до досягнення ними 18 років, якщо дитина продовжує навчання — до закінчення навчання або до 23 років.

Крім того, що батьки на кожну дитину отримують допомогу у вказаних розмірах, вони отримують грошове забезпечення, яке дорівнює 35% розміру соціальної допомоги на кожну дитину-вихованця або на кожну прийомну дитину. При цьому загальний розмір забезпечення не може бути більшим:
5 прожиткових мінімумів для працездатної особи (з 1 квітня — 2480 грн., з 1 жовтня — 2525 грн.) — одному з батьків-вихователів;
1,5 прожиткового мінімуму для працездатної особи (з 1 квітня — 744 грн., з 1 жовтня — 757,50 грн.) — одному з прийомних батьків.

Виплачують допомогу та грошове забезпечення управління праці та соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, структурні підрозділи з питань праці та соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах рад за місцем проживання дитини.

Призначають допомогу та грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам органи праці та соціального захисту населення за заявою встановленого зразка на підставі рішення районної, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу (прийомної сім'ї) та документів, що підтверджують статус дитини:
— рішення суду щодо батьків дитини та самої дитини;
— копії свідоцтва про народження дитини;
— у разі смерті батьків — копії свідоцтва про їх смерть;
— довідки органу державної виконавчої служби про розмір аліментів;
— довідки з місця навчання про розмір стипендії;
— інших документів в залежності від причини та обставин направлення дитини до дитячого будинку сімейного типу (або в прийомну сім'ю), що надають відповідні служби у справах неповнолітніх.

Тимчасова допомога дітям,батьки яких ухиляються від сплати аліментів або не можуть утримувати дитину
Це ще один з видів допомоги, який запроваджено з 1 січня поточного року. її введено Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо призначення тимчасової державної допомоги дітям" від 08.09.05 p. № 2853-IV. Як ми вже зазначали, при її виплаті керуються порядком № 189, де визначено механізм надання, умови, розмір допомоги тощо.

У таблиці 2 показано випадки надання допомоги та у якому розмірі її призначають.

Таблиця 2Допомогу призначає і виплачує орган праці та соціального захисту населення за місцем проживання (перебування) того з батьків, який утримує дитину. Останній для отримання допомоги має подати заяву встановленої форми.

До заяви, незалежно від підстав призначення тимчасової державної допомоги, додають такі документи:
- копію свідоцтва про народження дитини;
- довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) дитини;
-довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) одержувача.

Додатково, залежно від підстав, на яких призначають допомогу, потрібно подати такі документи:
- повідомлення органу внутрішніх справ про те, що увстановлений термін заходами розшуку місце проживання одного з батьків дитини не встановлено, — якщо місце проживання одного з батьків дитини невідоме;
- рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину; довідку державної виконавчої служби про неможливість стягнення аліментів з одного з батьків дитини внаслідок ухилення від сплати — якщо один з батьків ухиляється від сплати аліментів;
- довідку відповідної установи про перебування особи, яка зобов'язана утримувати дитину, під арештом, слідством, на примусовому лікуванні, судово-медичній експертизі, у місцях позбавлення волі, психіатричній лікарні — якщо один з батьків дитини не має можливості її утримувати.

Тимчасову допомогу призначають терміном на 6 місяців починаючи з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачують щомісяця по місяць досягнення дитиною 18 років включно.

Тимчасову державну допомогу не призначають на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням та мають право на допомогу відповідно до ст. 16 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" від 21.11.92 р. № 2811-XII та на дітей, які перебувають на повному державному утриманні.

Якщо буде виявлено, що один з батьків може утримувати дитину, або місце проживання (перебування) одного з батьків встановлено, у зв'язку з чим можливе стягнення з нього коштів на утримання дитини, орган праці та соціального захисту населення звертається до суду із заявою про стягнення суми сплаченої тимчасової допомоги. Стягнуті кошти зараховуються до державного бюджету.
Надія Рязанова