Анализ финансовой отчетности

Листок непрацездатності: рекомендації для всіх зацікавлених осіб

Загальновідомо: якщо ти занедужав і хочеш отримати соцдопомогу по непрацездатності (тобто лікарняні), слід взяти в поліклініці або в лікарні спеціальний документ. Однак це занадто загальне розуміння ситуації. По-перше, не всі лікарі вправі виписувати потрібний вам папір. По-друге, не всі хвороби призводять до непрацездатності, а значить, не завжди вам видадуть листок непрацездатності (далі — ЛН). Хай там як, але конче важливо правильно оформити його, і хоча деякі помилки в ньому пробачають (тобто свої гроші ви все одно отримаєте), вимоги до його заповнення мають знати всі, хто за це відповідає. Зрозуміло, корисною буде ця інформація й тим, хто претендує на соцвиплату. Для чого потрібен ЛН Перш за все наголосимо, що він може знадобитися як для отримання деяких виплат з Фонду страхування від непрацездатності, так І виплат Із Фонду страхування від нещасних випадків. У ч. 1 ст. 51 Закону про страхування від непрацездатності записано, що ЛН, виданий у встановленому порядку, є підставою для призначення допомоги: 1) по тимчасовій непрацездатності; 2) по вагітності та пологах.

Увага!Сумісники отримують допомогу на підставі копії ЛН, засвідченої підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи.

Це актуально і в разі настання нещасного випадку чи профхвороби: "Підставою для оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця та надання допомоги, пов'язаної з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, є виданий в установленому порядку листок непрацездатності та наявність акта розслідування нещасного випадку або акта розслідування професійного захворювання за встановленою формою" (пп. 2.1.1 Порядку № 83).

Порядок, умови видачі, продовження та обліку ЛН, контроль за правильністю їх видачі — все це докладно викладено в Інструкції № 455. Зверніть увагу на її п. 1.2: видавати інші документи про тимчасову непрацездатність, окрім листка непрацездатності — заборонено. Про винятки — далі.

Коли замість лікарняного видають інший документ
Таких випадків небагато, але їх варто знати, адже такі папери теж засвідчують непрацездатність, а отже, обґрунтовують поважність причин відсутності працівника на роботі. Так от, інші документи (переважно це довідки довільної або затвердженої форми) видають у таких випадках:
1. Коли фельдшер здоровпункту направляє працівника до лікувально-профілактичного закладу (далі — ЛПЗ) під час робочої зміни, але того не визнано тимчасово непрацездатним. Тоді лікар закладу видає довідку довільної форми з позначкою про час звернення до ЛПЗ. Якщо ж працівник звертався в здоровпункт в нічну зміну, то видають ЛН — з часу звернення і до закінчення робочої зміни (п. 2.7 Інструкції № 455).

2. При тимчасовій непрацездатності студентів вузів та учнів професійно-технічних навчальних закладів. їх непрацездатність засвідчує довідка ф. № 095/0, затверджена наказом МОЗ України від 29.12.2000 № 369 (п. 2.16 Інструкції № 455).

3. Довідку довільної форми, засвідчену підписом головного лікаря і печаткою ЛПЗ, видають особам, які проходять обстеження:
— з приводу встановлення причинного зв'язку захворювання з умовами праці, перелік яких затверджує КМУ;
за направленням слідчих органів, прокуратури і суду (п. 2.17 Інструкції № 455).

4. Довідку довільної форми, але вже засвідчену підписом завідувача відділення та печаткою ЛПЗ, видають:
— у разі тимчасової непрацездатності громадян, які шукають роботу, і безробітних, враховуючи період їх профпідготовки та перепідготовки;
— особам, які проходять обстеження в ЛПЗ за направленням військових комісаріатів (п. 2.18 Інструкції № 455).

5. Довідку довільної форми за підписом лікуючого лікаря, засвідчену печаткою ЛПЗ, з обов'язковим зазначенням часу проведення консультації видають особам, які самостійно звернулися за консультативною допомогою (п. 2.19 Інструкції № 455).

6. ЛН не видають особам, які перебувають під арештом та проходять судово-медичну експертизу (п. 2.20 Інструкції № 455).

7. За загальним правилом, для догляду за хворою дитиною віком до 14 років ЛН видають на період, протягом якого вона потребує догляду, але не довше 14 календарних днів. Але якщо дитина й далі нездужає, то особі, яка її доглядає, після закінчення максимального терміну ЛН видають довідку за ф.№ 138/0 (п. 3.4 Інструкції № 455). її видають до одужання дитини від гострого захворювання або досягнення ремісії у разі загострення хронічного захворювання, продовжуючи у порядку, передбаченому п. 2.2 Інструкції № 455.

8. Довідку довільної форми, засвідчену підписом головлікаря та печаткою ЛПЗ, згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії (далі — ЛКК) про необхідність індивідуального догляду видають для догляду за хворим старше 14 років, який знаходиться на стаціонарному лікуванні (п. 3.16 Інструкції № 455).

9. Жінкам, не застрахованим у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, замість ЛН у зв'язку з вагітністю та пологами видають довідку встановленої форми за місцем спостереження за вагітністю (п. 6.6 Інструкції № 455).

Але пам'ятайте: хоча перелічені довідки й підтверджують причину відсутності на роботі, вони в жодному разі не є підставою для виплати допомоги по непрацездатності. Останню ви одержите лише за ЛН (щоправда, останнім часом обговорювалося питання її виплати за довідкою, про що ми розкажемо пізніше).

Хто вправі отримати ЛН
Це:
1) громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які проживають в Україні й працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та господарювання або у фізичних осіб, у тому числі в іноземних дипломатичних представництвах та консульських установах;
2) особи, обрані на виборні посади до органів державної влади, місцевого самоврядування та інших органів, у тому числі громадських організацій;
3) члени колективних підприємств, сільськогосподарських та інших виробничих кооперативів;
4) особи, які забезпечують себе роботою самостійно (підприємці, адвокати, нотаріуси, особи, які займаються творчістю та іншою діяльністю, пов'язаною з одержанням доходу безпосередньо від цієї діяльності, утому числі члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок);
5) громадяни України, які постійно проживають на території України та працюють на умовах трудового договору (контракту) за межами України і не застраховані в системі соціального страхування країни, у якій вони перебувають.

Треба добре знати, на кого виписують ЛН. Здебільшого— на особу, яка хворіє. Але не завжди. Щоб наші читачі все зрозуміли краще, ми склали таблицю 1, де назвали тих, на чиє ім'я виписують ЛН (інший документ) у тому чи іншому випадку.У кого брати ЛН
Як ми вже сказали, право видавати ЛН мають далеко не всі лікарі. Далі в таблиці 2 ми назвали тих, хто має такі повноваження, і тих, хто не має.Процедура видачі ЛН
Документ, що засвідчує тимчасову непрацездатність, видає лікуючий лікар (фельдшер) при пред'явленні паспорта чи іншого документа, який посвідчує особу непрацездатного (п. 1.6 Інструкції № 455). Видача, які його продовження, відбувається тільки після особистого огляду хворого, про що роблять запис у медичній карті амбулаторного чи стаціонарного хворого з обґрунтуванням тимчасової непрацездатності.

ЛН (довідку) відкривають і закривають в одному ЛПЗ, але за наявності показань його можуть продовжити в іншому. Частіше ЛН видають за місцем проживання чи роботи. Але якщо громадянин обрав лікуючого лікаря і ЛПЗ не за місцем проживання чи роботи, то потрібні папери випишуть, якщо є заява-клопотання громадянина, погоджена з головним лікарем обраного ЛПЗ, засвідчена його підписом та печаткою ЛПЗ.

З дозволу головного лікаря можна отримати Л Н і коли особа:
1) занедужала далеко від місця постійного проживання і роботи (у відрядженні, на санаторно-курортному лікуванні, у відпустці тощо). У цьому разі ЛН (довідку) отримують за місцем свого тимчасового перебування на число днів непрацездатності (п. 1.10 Інструкції № 455);
2) стаціонарно лікується поза постійним місцем проживання, у тому числі в інших адміністративних районах міста. ЛН видають на число днів, необхідних для лікування, і засвідчують його підписом головного лікаря і печаткою ЛПЗ. Правила для тих, хто занедужав під час відрядження за кордон, містить п. 1.12 Інструкції № 455.

До речі, якщо до чергової виплати зарплати непрацездатність ще триває, громадянину за його бажанням видають ЛН та зазначають у графі "Заключні висновки", що він продовжує хворіти, а потім оформлюють продовжений ЛН (п. 1.14 Інструкції № 455). Це дуже зручно, адже можна отримати допомогу (за первинним ЛН) у день виплати зарплати на підприємстві. Особливо коли непрацездатність триває більше місяця.

Перш ніж перейти безпосередньо до заповнення лікарняного, хотіли б поговорити про форму ЛН.

Якої форми повинен бути ЛН
Ще місяць тому всі б упевнено сказали, що це має бути бланк, затверджений наказом № 532. І були б праві — але тільки теоретично. На практиці, хоча даний бланк затверджено вже майже 2 роки тому (запровадили його з 1 січня 2005 року, але за умови, що закінчаться запаси старих бланків), останній використовували рідко. А все тому що запаси надрукованих в обмеженій кількості нових бланків швидко закінчилися, а поповнень не було. Та й запаси старих бланків були чималі. Щоправда, і ті вже незабаром закінчилися. Далі — одні проблеми: відсутність фінансування, не проведено тендер на друк тощо. До речі, були випадки, коли лікарняний виписували ще на бланках часів СРСР. Проте якихось проблем із оплатою старих ЛН не виникало і соцфонди ставилися із розумінням до їх використання. Головна вимога на той час — заповнювати їх треба із дотриманням правил Інструкції № 455.

Хай там як, зараз доводиться констатувати — деякі медичні заклади на сьогодні взагалі залишилися без яких-небудь бланків, а значить, непрацездатні працівники можуть залишитися без соцдопомоги. У газеті "Все про бухгалтерський облік" № 82 за 2006 рік на стор. 2 ми опублікували лист МОЗ України від 20.07.06 р. № 3.07, у якому це відомство запропонувало закладам охорони здоров'я замість затверджених бланків ЛН видавати довідки довільної форми. Фонд страхування від непрацездатності спочатку підтримав позицію МОЗ (див. лист від 28.07.06 р. № 01 -16-1634, опублікований у № 83 за 2006 рік, стор. 2П) Щоправда, наголосив: видавати такі довідки можуть тільки ті лікувально-профілактичні заклади, в яких повністю використано бланки ЛН і тільки на період до їх виготовлення. Але вже незабаром з'явився лист від 31.08.06 р. № 01-16-1788, в якому Фонд різко виступив проти виплати лікарняних за такими довідками {див. газету "Все про бухгалтерський облік" № 86 за 2006 рік, стор. 2). І з останнім важко сперечатися, адже соціальні закони підставою для виплати допомоги по непрацездатності визнають тільки ЛН. Докладніше про цю проблему читайте у вказаних вище номерах нашої газети.

Як заповнюють ЛН
Цій темі (для нового бланка) присвячено Інструкцію № 532. Різні частини лікарняного заповнюють різні люди. Так, корінець та лицьовий бік ЛН — компетенція лікуючого лікаря або молодшого медичного працівника з мед-освітою. А от зворотний — відповідальних осіб за місцем роботи застрахованої особи. Записи в лікарняному роблять розбірливим почерком, без помарок, синім, фіолетовим або чорним чорнилом.

Загальні вимоги
Починають з корінця. На ньому підкреслюють слово "первинний" або "продовження". В останньому випадку потрібно зазначити ще й номер попереднього ЛН. Також указують: прізвище, ім'я та по батькові (повністю) непрацездатного та місце його роботи (назва підприємства, установи, організації), дату видачі лікарняного (цифрами — число, після чого літерами — назву місяця, а далі цифрами рік), прізвище лікаря, який видав ЛН, номер медичної карти амбулаторного чи стаціонарного хворого, підпис одержувача у графі "Підпис одержувача". До речі, дані про місце роботи заносять зі слів непрацездатного. Заповнений корінець залишається в закладі охорони здоров'я.

Далі лицьовий бік. Спочатку підкреслюють слово "первинний" або "продовження" (проставляють номер та серію попереднього ЛН). Чітко наводять: назву і місцезнаходження закладу охорони здоров'я (повністю), що підтверджують штампом та печаткою закладу "Для листків непрацездатності"; дату видачі ЛН (цифрами число, після чого літерами — назву місяця, далі цифрами зазначають рік), прізвище, ім'я, по батькові непрацездатного (повністю); число повних років (цифрами); стать підкреслюють; місце роботи: назва і місцезнаходження підприємства, установи, організації (повністю).

У графі "Діагноз первинний" лікар виставляє первинний діагноз у перший день видачі ЛН. А у графі "Діагноз заключний" — остаточний діагноз, а в графі "Шифр МКХ-10" — шифр діагнозу відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб 10-го перегляду (МКХ-10).

Якщо з певних міркувань лікар змінює формулювання діагнозу в ЛН, то він зобов'язаний внести в "Шифр МКХ-10" шифр фактичного захворювання, зробити в медичній карті стаціонарного чи амбулаторного хворого запис, який обґрунтовує зміну діагнозу, за письмовим погодженням із завідувачем відділення.

Хочемо нагадати цікаву думку з листа Фонду страхування від непрацездатності від 10.01.05 р. № 04-30-23 : "на наш погляд, первинний (попередній) діагноз повинен бути вказаний у листку непрацездатності в тих випадках, коли у лікаря виникають труднощі зі встановленням діагнозу захворювання, і для його уточнення необхідно провести додаткові обстеження, консультації та інше".

"Режим:" — зазначають режим, який призначається хворому: стаціонарний, амбулаторний, постільний, домашній, санаторний, вільний тощо;
"Відмітки про порушення режиму:" — зазначають дату порушення режиму, що засвідчує підписом лікар. Види порушень режиму відображають у графі "Примітка:" з обов'язковим записом у медичній карті амбулаторного чи стаціонарного хворого;
"Перебував у стаціонарі" — дати госпіталізації та виписки зі стаціонарного відділення;
"Перевести тимчасово на іншу роботу" — дати тимчасового переведення хворого на іншу роботу, що засвідчує підпис голови ЛКК та кругла печатка закладу охорони здоров'я;
— особам, у яких тимчасова непрацездатність настала поза постійним місцем проживання і роботи, ЛН видають за підписом головного лікаря і засвідчують круглою печаткою закладу охорони здоров'я. Запис здійснюють у графі "Видачу листка непрацездатності дозволяю", причому аналогічний слід зробити в медичних картах амбулаторного чи стаціонарного хворого;
"Направлений до МСЕК" — фіксують дату направлення документів на МСЕК, що підтверджує підпис голови ЛКК;
"Оглянутий у МСЕК" — дату огляду хворого;
"Висновок МСЕК" — роблять належний запис, який засвідчує підпис голови МСЕК та печатка МСЕК:
— "визнаний інвалідом певної групи та категорії";
— "інвалідом не визнаний, потребує долікування";
— "інвалідом не визнаний, працездатний".

Увага! Якщо хворого визнано інвалідом, дата встановлення інвалідності має збігатися з днем надходження (реєстрації) документів у МСЕК.

Коли хворого визнано працездатним, у графі "Стати до роботи" зазначають дату, наступну за днем огляду в МСЕК.

У графі "Звільнення від роботи" у першому стовпчику "З якого числа" дату видачі ЛН (число, місяць, рік) позначають арабськими цифрами; у другому стовпчику "До якого числа включно" дату продовження ЛН (число і місяць) — літерами; у четвертому стовпчику "Підпис та печатка лікаря" продовження або закриття ЛН підтверджують підпис та печатка лікаря.

Якщо ЛН продовжується в амбулаторних умовах, термін лікування записують, керуючись п. 2.2 Інструкції №455. Продовжують ЛН, неодмінно проставляючи посади та прізвища лікаря, завідувача відділення або голови ЛКК, що засвідчують їх підписами.

У стаціонарному відділенні запис усього терміну лікування можна зробити в одному рядку з обов'язковим зазначенням посад та прізвищ лікаря і завідувача відділення, що засвідчують їх підписи та печатки.

У графі "Стати до роботи" пишуть словами число і місяць, коли стати до роботи; посаду, прізвище лікаря, що засвідчують його підписом та печаткою закладу охорони здоров'я "Для листків непрацездатності". Якщо тимчасову непрацездатність продовжують, підкреслюється "Продовжує хворіти" та зазначають номер нового ЛН. У разі смерті в цій графі пишуть "помер" і дату смерті.

У правому нижньому полі ЛН у графі "Примітка:" лікар записує:
1) при порушенні хворим призначеного режиму — вид порушення (наприклад, несвоєчасна явка на прийом до лікаря; алкогольне, наркотичне, токсичне сп'яніння під час лікування; вихід на роботу без дозволу лікаря; самовільне залишення закладу охорони здоров'я; виїзд на лікування в інший заклад охорони здоров'я без відмітки про дозвіл виїзду; відмова від направлення або несвоєчасна явка на МСЕК тощо). Нагадаємо, що допомогу з цих та інших причин можуть не надавати на підставі ст. 36 Закону про страхування від непрацездатності.
2) у разі тимчасової непрацездатності через захворювання або травму, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння або дій, пов'язаних з ним, — позначку про таке сп'яніння;
3) при направленні на санаторно-курортне лікування — номер путівки, дати початку та закінчення путівки, назву санаторно-курортного закладу;
4) при направленні на долікування в реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу — номер реабілітаційної путівки, дати початку та закінчення путівки, назву санаторно-курортного закладу;
5) при помилках у тексті його виправляють, що підтверджують записом "Виправленому вірити", підписом лікуючого лікаря та печаткою закладу охорони здоров'я "Для листків непрацездатності".
На бланку ЛН дозволено не більше двох виправлень;
6) при тимчасовій непрацездатності ("професійне та його наслідки — 2" або "нещасний випадок на виробництві та його наслідки — 4") — дату встановлення професійного захворювання або нещасного випадку на виробництві;
7) інші примітки.

На примітки, названі в п. 1 та п. 2, варто звертати особливу увагу всім застрахованим особам, адже від зроблених у цьому полі записів залежить виплата їм допомоги.

А далі поговоримо про деякі окремі випадки.

Деякі окремі випадки
1. Направлення хворого з лікувально-профілактичного закладу до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу на доліковування. Тоді у графі "Стати до роботи" роблять запис "доліковування в санаторно-курортному закладі" і вказують дату початку путівки. А у графі "Видано новий листок непрацездатності (продовження) №' — номер нового ЛН, який заповнюють у стаціонарі або в денному стаціонарі закладу охорони здоров'я на період долікування. У графі "Причина непрацездатності:" нового ЛН підкреслюють "захворювання загальне — 1"; у графі "Режим" записують "санаторний", у графі "Звільнення від роботи" у першому стовпчику "З якого числа" — дату початку путівки. У правому верхньому куті ЛН ставлять печатку закладу охорони здоров'я "Для листків непрацездатності".

Подальше оформлення ЛН проходить у реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу. У графі "Перебував у стаціонарі" зазначають дати госпіталізації та виписки з реабілітаційного відділення; у графі "Звільнення від роботи" у другому стовпчику "До якого числа включно" — дату виписки; у графі "Стати до роботи" літерами пишуть число і місяць, коли стати до роботи, фіксують посаду, прізвище лікаря та завідувача реабілітаційного відділення, їх підписи, що засвідчують круглою печаткою санаторно-курортного закладу. Коли тимчасову непрацездатність продовжують, підкреслюють "продовжує хворіти .

При лікуванні хворих у реабілітаційних центрах та реабілітаційних відділеннях закладів охорони здоров'я ЛН заповнюють, спираючись на Інструкцію № 532 за наявності ознак тимчасової непрацездатності.

2. Медичний нагляд за особами, які були в контакті з хворими на інфекційні захворювання та бактеріоносіями. У графі "Причина непрацездатності:" підкреслюють "контакт з хворими на інфекційні захворювання та бактеріоносійство — 6", а у графі "Режим:" — "домашній".

3. Направлення хворого на протезування в умовах стаціонару протезно-ортопедичного підприємства. У графі "Причина непрацездатності:" пишуть "ортопедичне протезування — 9", а у графі "Перебував у стаціонарі", крім дати, роблять відмітку "протезно-ортопедичного підприємства". До графи "Звільнення від роботи" записують дати початку та закінчення протезування з урахуванням проїзду.

4. Вагітність та пологи. У графі "Діагноз первинний" позначають термін вагітності на час звернення, у графі "Діагноз заключний" — орієнтовний термін пологів, у графі "Причина непрацездатності:" — "вагітність та пологи"; у графі "Режим:" — "амбулаторний та стаціонарний"; у графі "Звільнення від роботи" одним рядком записують сумарну тривалість відпустки з відміткою дати відкриття ЛН, у графі "Стати до роботи" — дату закінчення відпустки. ЛН затверджують своїм підписом лікуючий лікар, завідувач жіночої консультації, для іногородніх жінок — ще й керівник закладу охорони здоров'я. ЛН завіряють печаткою закладу охорони здоров'я. Додаткові дні післяпологової відпустки при патологічних пологах і багатоплідній вагітності оформлюються окремим (додатковим) бланком ЛН.

Якщо хворий на чергове відвідування лікаря прибув несвоєчасно, то:
— коли хворого визнали непрацездатним, ЛН продовжують із дня відвідування лікаря;
— коли хворого визнали працездатним, у графі "Стати до роботи" пишуть літерами число і місяць та записують "з'явився працездатним". Закривають ЛН датою, установленою лікарем для прибуття хворого.
Номери бланків ЛН, дати видачі, продовження, відвідування на повторні огляди, виписки на роботу неодмінно фіксують у медичній карті амбулаторного чи стаціонарного хворого.

При втраті ЛН його дублікат оформлює лікуючий лікар за наявності довідки з місця роботи про те, що виплати за ЛН не було. У верхньому правому куті ЛН зазначають "дублікат", у графі "Звільнення від роботи" одним рядком записують весь період непрацездатності, що підтверджують підпис і печатка лікуючого лікаря та голови ЛКК. У медичній карті амбулаторного чи стаціонарного хворого роблять необхідний запис, проставляючи номер дубліката ЛН.

Лікарняний закрито. Що далі?
Варіантів дій небагато: працівник мусить здати ЛН до відділу кадрів підприємства. Причому зробити це можна і через декілька днів після виходу на роботу — ніяких обмежень не існує. Хіба що проявиться дисциплінованість працівника — йому ж треба обґрунтувати свою відсутність на робочому місці. Крім того, навіщо тримати ЛН на руках: здав його у відділ кадрів і чекай на виплату соцдопомоги. А от вагітні без ЛН взагалі не оформлять відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами і, значить, залишаться без декретних.

До речі, хочемо навести ще одне правило з ч. З ст. 38 Закону про страхування від непрацездатності: коли відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами надають у період тимчасової непрацездатності, ЛН з тимчасової непрацездатності закривають і з дня настання відпустки видають інший. Кожен із них оплачують окремо за відповідними нормами Закону про страхування від непрацездатності.

Що заповнюють на підприємстві
Тут функції чітко розподілено між підрозділами підприємства — кожному доручено свою частину зворотного боку ЛН.

Табельник або уповноважена особа. У відведеному йому розділі фіксує назву підприємства, установи, організації, структурний підрозділ, де працює особа, що принесла ЛН, її посаду та табельний номер. Варто підкреслити, який характер його роботи: постійний, тимчасовий чи сезонний. Записує він і період (дати), в якому працівник не працював, числа неробочих днів, дату, коли той став до роботи. Потім підписується і зазначає дату — очевидно, це буде день заповнення ЛН.

Відділ кадрів або уповноважена особа. Він позначає, чи не віднесено застраховану людину до таких осіб, які: постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС; доглядають хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи; є ветеранами війни (потрібне підкреслити). Тут же проставляють страховий стаж на день настання непрацездатності.

Комісія із соціального страхування або уповноважена особа, на яку покладено призначення допомоги. Записують відсоток розміру допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або вагітністю та пологами та кількість робочих днів, за які її слід виплатити. Якщо допомогу не надають, записують причини відмови. Коли ж лікарняний видали у зв'язку з нещасним випадком — реквізити Акта про нещасний випадок на виробництві, Акта розслідування нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

До речі, згідно з ч. З ст. 50 Закону про страхування від непрацездатності саме комісія (уповноважений) із соціального страхування контролює правильне нарахування і своєчасну виплату матеріального забезпечення, приймає рішення, чи відмовити в його призначенні, чи припинити виплату матеріального забезпечення (повністю або частково), розглядає підставу і правильність видачі ЛН та інших документів, які слугують підставою для надання матеріального забезпечення та соціальних послуг.

Бухгалтерія. Частина ЛН, яку заповнює даний підрозділ, за своєю суттю є довідкою про зарплату, в якій зазначено місяці розрахункового періоду, кількість, робочих днів (годин), суму зарплати, з якої нараховують страхові внески, середньоденну (середньогодинну) зарплату. Тут зазначають і зарплату при переведенні під час хвороби на іншу роботу. В тому самому розділі у спеціально призначеній таблиці бухгалтерія обчислює суму належної до виплати допомоги. Підписують усі ці розрахунки керівник підприємства та головний бухгалтер. І, звісно, ставлять печатку.

І на останок нагадаємо правило із п. 22 Порядку № 1266: якщо підприємством, установою, організацією розрахунок середньої заробітної плати для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності чи допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами провадиться автоматизовано, розділ ЛН "Довідка про заробітну плату" може не заповнюватися, а до листка непрацездатності додається розрахунок середньої заробітної плати, засвідчений підписом керівника і головного бухгалтера та печаткою. У свою чергу Фонд страхування від непрацездатності досить ліберально ставиться до неповного заповнення зворотного боку ЛН. Головне — аби суму виплаченої допомоги обчислили правильно (див. лист від 05.05.06 р. № 04-29-942, опублікований у газеті "все про бухгалтерський облік" № 71 за 2006 рік настор. 25).

Тож, коли ви подали на підприємство ЛН, залишається чекати виплати допомоги... Однак усе одно бажаємо нашим читачам хворіти якомога менше!
Сергій Строїч