Анализ финансовой отчетности

Шини для машини: обліковуємо правильно

Кожен автовласник час від часу міняє на своїй машині шини. І якщо звичайна людина може робити це коли їй заманеться (хоч щодня), у підприємств це відбувається не так просто. Справа якраз в опублікованому в сьогоднішньому номері документі. Що ж, давайте розпочнемо. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Досі ми користувалися Нормами пробігу шин, які побачили світ аж 9 років тому. Звісно, відтоді минуло багато часу: змінився і розширився автопарк, з'явилися нові марки шин. Документ перестав відповідати реаліям сьогодення. Нові Експлуатаційні норми покликані виправити ситуацію, їх використовують, коли (п. 3.1): — планують і прогнозують економічну діяльність підприємств; — розробляють тарифи на перевезення, бізнес-плани; — оцінюють колісні транспортні засоби (далі — КТЗ) як майно; — визначають підстави для списання зношених пневматичних шин (далі — шин) — прогнозують експлуатаційну безпечніть КТЗ, обсяги утилізації зношених шин; — прогнозують або оцінюють забруднення довкілля продуктами зношення шин; — контролюють раціональність використання експлуатаційних ресурсів.

Експлуатаційні норми призначені для підприємств, які експлуатують:
1)КТЗ;
2) спецмашини на колісних шасі (далі — спецмашини).

Норми не стосуются шин:
1) тролейбусів;
2) спеціальних КТЗ МВС, Міноборони, МНС, Адміністрації Державної прикордонної служби, СБУ;
3) гоночних і спортивних транспортних засобів;
4) транспортних засобів, виготовлених понад 40 років тому, які мають історичну та культурну цінність;
5) КТЗ та спецмашин, які виконують лише агротехнічні, лісотехнічні та інші технологічні операції без пересування вулично-дорожньою мережею загального користування;
6) великогабаритних і надвеликогабаритних;
7) які застосовують у транспортних засобах не за прямим призначенням або з порушенням правил експлуатації чи нормативних документів.

Бугхалтеру цей документ необхідний передусім для списаня шин. Коли це роблять? Згідно з п. 3.2 Експлуатаційних норм шини списують, якщо їх фактичний пробіг досягає встановлених норм. Проте це не обов'язкова та не єдина умова.


Так, якщо залишкова висота рисунка протектора шини на момент досягнення нею норми середнього ресурсу більша за передбачену законодавством граничну висоту, можна експлуатувати шини й далі, але за умови, що їх технічний стан відповідає вимогам законодавства (п. 7.2 Експлуатаційних норм).

З іншого боку, при виявленні експлуатаційних чи виробничих дефектів, з якими шини не допускають до експлуатації з огляду на небезпечність їхнього технічного стану або не ремонтують через неприйнятні витрати, шини списують на підставі акта незалежно від того, чи відповідає їхній фактичний ресурс нормам (п. 3.2 Експлуатаційних норм).

Незважаючи на величезну роботу, виконану авторами Експлуатаційних норм, охопити всі без винятку варіанти експлуатації авто, до того ж врахувати появу нових марок і моделей шин — нереально. Тому в Експлуатаційних нормах (п. 3.7) передбачено тимчасові норми середнього ресурсу шин. їх розробкою займається державне підприємство "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут" (п. 5.1 Експлуатаційних норм). Його адреса: 03113, м. Київ, пр-т Перемоги, 57, тел.: (044) 456-3030, (044) 201-0810, факс: (044) 455-6791, e-mail: info@insat.org.ua. Порядок звернення за тимчасовими нормами описано у розділі 5 Експлуатаційних норм, а всі потрібні бланки заявок ви знайдете в поточному номері газети "Все про бухгалтерський облік".

Чи не найцікавіший пункт Експлуатаційних норм — 3.8. Чому? Бо у ньому сказано: коли виробник установив(приміром, у договорі купівлі-продажу чи в експлуатаційній документації) інші норми середнього ресурсу чи гарантії для конкретних конструкцій шин і/чи КТЗ, відповідні норми, затверджені Мінтрансзв'язку, не застосовують. На наш погляд, це положення дозволяє не звертатись за тимчасовими нормами до Державного автотранспортного науково-дослідного і проектного інституту, якщо в Експлуатаційних нормах необхідних даних немає, але про них подбав виробник. Адже можна буде застосувати норми від останнього.

Використовуючи на своєму підприємстві норми пробігу шин, не забудьте відкоригувати їх на коефіцієнти, наведені у розділі 6 Експлуатаційних норм. Результат радимо відобразити у наказі по підприємству про затверджені норми списання шин.

ОБЛІК ШИН
Звичайно, придбані, встановлені на авто та списані шини треба відобразити в обліку. Як це правильно зробити?

Насамперед нагадаємо: за п. 3.19 Положення про техобслуговування операції заміни шин не належать до реконструкції, модернізації, технічного переоснащення та інших видів поліпшення авто. Тож ми вправі віднести подібну операцію до "підтримки роботоздатності або справності" машини, тобто до технічного обслуговування (п. 1.3 Положення про техобслуговування).

Бухоблік. Виходячи з Інструкції про План рахунків облік куплених шин ведуть на рахунку 207 "Запасні частини" (шини, що є на колесах та в запасі при авто, які враховані в ціні машини та включені до її інвентарної вартості, обліковують у складі основних засобів).

Для кожної шини згідно з п. 7.1 Експлуатаційних норм слід завести картку обліку пробігу (наробітку) пневматичної шини (див. на стор. 94 поточного номера газети "Все про бухгалтерський облік"). Саме з цього документа видно, який пробіг має кожна конкретна шина, навіть якщо її експлуатуватимуть спочатку на одному авто, а потім — на іншому.

Згідно з п. 15 П(С)БО 7 витрати на підтримання об'єкта в робочому стані та одержання первинно визначеної суми майбутніх економічних вигід від його використання потрапляють до складу витрат. Заміна зношених шин ніяких нових економічних вигід не створює. Тому коли встановлюють придбану шину на транспортний засіб, її вартість списують на витрати (це може бути, наприклад, рахунок 91, 92 або 93 — залежно від того, які саме функції виконує на підприємстві автопарк).

При заміні шин (скажімо, літніх на зимові) ті, що зняли з авто, обліковують на складі тільки в кількісному вираженні.

Якщо шина не придатна для подальшого використання або досягла нормативного пробігу, інформацію про її списання відображають у картці обліку пробігу (наробітку) пневматичної шини, яку підписують члени комісії з питань втрати шинами споживчих властивостей. Картка має статус акта списання (п. 7.1 Експлуатаційних норм).

Податковий облік. Вартість придбаних підприємством шин можна сміливо поміщати до валових витрат (пп. 5.2.1 Закону про прибуток). Доки шину не встановлять на авто, її вартість слід включати до перерахунку приросту (убутку) балансової вартості товарів за п. 5.9 Закону про прибуток.

Платники ПДВ відносять до податкового кредиту суми названого податку, сплачені при купівлі шин (пп. 7.4.1 Закону про ПДВ). Звичайно, за наявності податкової накладної (пп. 7.4.5 Закону про ПДВ). Зауважте: для податкового кредиту з ПДВ не має ніякого значення, для якої машини придбано шини (легкової, вантажної, автобуса...).

А як бути при списанні шин? Якщо вони відходили свій ресурс — усе в порядку. А якщо ні? Закон про прибуток мовчить. Однак оскільки шини зношено не повністю, частина витрат на їх придбання не пов'язана з господарською діяльністю підприємства. А отже, краще все-таки сторнувати валові витрати і податковий кредит...

Наприклад: шина вартістю 400 грн. (не враховуючи ПДВ —80 грн.) має пройти 60 тис. км, а її списали після пробігу 42 тис. км. У цьому випадку із валових витрат слід виключити: 400 грн. х (60 тис. км - 42 тис. км) : 60 тис. км = 120 грн. А податковий кредит зменшимо на: 80 грн. х (60 тис. км - 42 тис. км): 60 тис. км = 24 грн.

На завершення покажемо кореспонденцію рахунків із придбання та списання шин (див. таблицю).Список використаних нормативно-правових актів:
1. Закон про прибуток — Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.
2. Закон про ПДВ — Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.
3. Норми пробігу шин — Норми експлуатаційного пробігу автомобільних шин, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 08.12.97 р. №420.
4. Експлуатаційні норми — Експлуатаційні норми середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затверджені наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 20.05.06 р. № 488.
5. Положення про техобслуговування — Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затверджене наказом Міністерства транспорту України від 30.03.98 р. № 102.
6. Інструкція про План рахунків — Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.
7. П(С)БО 7 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92.
Олександр Башинський