Анализ финансовой отчетности

Як сплачувати ПДФО із зарплати у 2011 році?

11.01.2011 09:17 · Новости учета
Настав Новий рік — бухгалтери працюють згідно з Податковим кодексом. З'ясуймо, як правильно утримати ПДФО відповідно до цього ще малознайомого нормативного документа. Закон про доходи втратив чинність з 1 січня, з цього моменту оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом IV Податкового кодексу. Як сказано у ст. 162 ПК, платниками податку на доходи є: 1) фізична особа — резидент, яка отримує доходи як із джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи; 2) фізична особа — нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні; 3) податковий агент.

Які виплати оподатковуються
Оскільки перелік виплат, встановлений п. 164.2 ПК, чималий, спинимося на тих, які нараховуються найманим працівникам. Це, зокрема:
а) доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту);
б) суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору;
в) сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки, розмір якої обчислюється згідно з п. 170.9 цього Кодексу;
г) дохід, отриманий платником податку як додаткове благо1 (крім випадків, передбачених статтею 165 цього Кодексу (йдеться про різні види соціальної допомоги — читайте у наступному числі «ДК»).

Як і відповідно до норм Закону про доходи, блага, отримані у відмінній від грошової формі, оподатковуються з врахуванням натуркоефіцієнта (п. 164.5 ПК), який розраховується за такою формулою:

К = 100 : (100 - Сп)

де: К — коефіцієнт;
Сп — ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх нарахування. Оскільки доходи понад 10 мінімальних зарплат оподатковуються за вищою ставкою, то й натуркоефіцієнт при доході у межах 9410,00 грн становитиме (мінімальна зарплата, встановлена на 01.01.2011 р.) 1,17647, а при доході понад 9410,00 грн — 1,20482.

Не вважаються додатковим благом платника податку доходи, одержані у формі та розмірах, що підлягають включенню роботодавцем до собівартості реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг згідно з розділом III Податкового кодексу.

Наприклад, витрати на проживання та харчування працівників при веденні робіт вахтовим методом (так звані польові та роз'їзні) також не трактуються як додаткове благо і відповідно не оподатковуються. Нагадаємо, крім цього, не оподатковуються і витрати, отримані працівником на відрядження або під звіт за пп. 165.1.11 і розраховані відповідно до п. 170.9 ПК.

Але наголосимо, що розділ III ПК набирає чинності з 1 квітня, тож у I кварталі новаціями слід користуватися обережно (або подавати запити до ДПС та послуговуватися їхніми податковими консультаціями).

Як оподатковується заробітна плата?
Основні новації — підвищена 17% ставка оподаткування доходу розміром понад 10 мінімальних зарплат та подання місячної декларації з ПДФО. Як і раніше (згідно із Законом про доходи), база оподаткування визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування3, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності (п. 164.6 Податкового кодексу). Ставка ПДФО становить:
1) 15% до доходів у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами (п. 167.1 ПК);
2) 10% з зарплати шахтарів — працівників, які видобувають вугілля, залізну руду, руди кольорових та рідкісних металів, марганцеві та уранові руди, працівників шахтобудівних підприємств, які зайняті на підземних роботах повний робочий день та 50 відсотків і більше робочого часу на рік, а також працівників державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань), у т. ч. спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту, у вугільній промисловості, — за Списком №1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим КМУ (п. 167.4 ПК).

Дохід понад 10 мінімальних зарплат оподатковується за ставкою 17% (на суму перевищення).
ПСП у 2011 році встановлюється у розмірі 50% прожиткового мінімуму для будь- якого платника податку.
Встановлюється однакова ставка оподаткування заробітної плати резидентів та нерезидентів.


Увага! Якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці доходів, перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17% суми перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою 15%. Тобто, якщо мінімальна зарплата станом на 1 січня 2011 року становить 941 грн, то сума перевищення над 9410 грн у 2011 році оподатковується за ставкою 17%.

Що є позитивним у ПК, то це те, що зарплата іноземців оподатковується так само, як і зарплата українських громадян (п. 170.10 ПК). Наголосимо лише на пп. 170.10.4 ПК, згідно з яким іноземець, що набув статусу резидента України, повинен подати річну податкову декларацію, в якій зазначити доходи з джерелом їх походження в Україні та іноземні доходи. Про виплати нерезидентам слід подавати квартальну звітність за формою, встановленою ДПСУ (п. 103.9 ПК).

Податкові соціальні пільги
Як і за Законом про доходи, ПСП застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, чинного для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн (пп. 169.4.1 ПК).

Тобто у 2011 році, оскільки Законом про Держбюджет 2011 встановлено прожитковий мінімум у розмірі 941 грн, розмір ПСП становить 470,50 грн. Пільга застосовується до доходу в межах 1320 грн (941 х 1,4 = 1317,40 грн, округлено — 1320 грн). При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП «на дітей» одному з батьків, визначається як добуток суми, що дає право на ПСП, та відповідної кількості дітей. Тобто один із батьків трьох дітей матиме право на ПСП при доході у межах 3960 грн (1320,00 грн х 3).

Пільга «на дітей» надається до кінця року, в якому дитина досягає 18 років, а у разі її смерті до досягнення зазначеного віку — до кінця року, на який припадає смерть.

Податкова соціальна пільга надається з урахуванням останнього місячного податкового періоду, в якому платник податку помер або оголошується судом померлим чи визнається судом безвісти відсутнім, або втрачає статус резидента, або був звільнений з місця роботи. Тобто у місяці звільнення працівника, як і відповідно до Закону про доходи, права на ПСП він не має, і лише до доходу померлого можна застосувати ПСП.

Як і відповідно до норм Закону про доходи, ПСП застосовується до нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (пп. 169.2.1 ПК).

Платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму ПСП. Розмір пільги в 2011 році див. у таблиці на с. 17.

Підпунктом 169.3.1 ПК визначено: у разі коли платник податку має право на застосування ПСП з двох і більше підстав, застосовується одна ПСП з підстави, що передбачає її найбільший розмір. Це не стосується випадку, якщо особа утримує двох і більше дітей, у т. ч. дитину-інваліда (дітей-інвалідів), — тоді така ПСП додається до «звичайної» пільги (тобто якщо у матері один із дітей — інвалід, вона може скористатися ПСП ще й на себе).

Приклад 1На підприємстві працює мати двох дітей Іванців Л. П. Вона виховує двох синів віком до 18 років, один з яких є інвалідом. Оклад працівниці становить 2600 грн. Оскільки сума зарплати менша від 2640 грн (1320 грн х 2), то вона має право на ПСП на дітей 470,50 + 705,75 та на себе 470,50 грн, разом на 1646,75 грн.

Наголосимо що ПСП застосовується лише до заробітної плати. Крім того, пп. 169.2.3 Кодексу зазначає, що ПСП не може бути застосована до:
1) доходів платника податку, інших ніж заробітна плата;
2) заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад'юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету.

Отже, якщо підприємство виплачує дохід (хай навіть невеликий) за цивільно-правовою угодою, застосовувати ПСП не можна.

Приклад 2Інвалід ІІ групи Онофрійчук В. П. за підшивання бухгалтерських документів за цивільно-правовою угодою заробив 1200 грн. ПСП до такого доходу не застосовуватиметься.

Порядок сплати податку та подання податкової декларації
Як і раніше, ПДФО сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу (пп. 168.1.2 ПК).

Увага! Починаючи з Нового року маємо нову місячну звітність — декларацію з податку на доходи фізичних осіб, що нараховані (виплачені, надані) на користь платників податку, і загальні суми податку на доходи фізичних осіб, що утримані з цих доходів, а також обсяги перерахованого податку до бюджету. Звітність передбачена пп. 176.2 ПК, а її форма наразі не затверджена (детальніше див. на с. 13 поточного номера).

Якщо платник отримує доходи більш ніж від 1 працедавця за будь-який календарний місяць у сумі, що перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (у 2011 році це 9410 грн), він зобов'язаний подавати податкову декларацію для платників ПДФО до 1 травня наступного року, що передбачається пп. 49.18.4 ПК. Сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій податковій декларації, слід до 1 серпня року, наступного за звітним (п. 179.7 ПК).

Увага!Приватні підприємці — платники ПДФО повинні відзвітувати протягом 40 днів після звітного календарного року (пп. 49.18.5 ПК).

Таблиця
Розмір ПСП, який буде застосовуватися у 2011 році

Богдана Андрущак