Анализ финансовой отчетности

Як розрахувати податок з доходів і соцвнески, якщо відпустка припадає на різні місяці

З проблемою розрахунку податку і соцвнесків при перехідній відпустці напевно стикався кожний бухгалтер. І це не дивно, адже ситуації, коли відпустка працівника виходить за рамки одного календарного місяця, зустрічаються дуже часто. Що ж, розберімося, як же в таких випадках правильно обчислити податок з доходів і соцвнески. Також з'ясуємо, як це відобразити у звітності за соцвнесками й у формі № 1ДФ. Всі добре знають — відпускні треба виплачувати не пізніше, ніж за 3 дні до початку відпустки (ст. 21 Закону про відпустки). Причому роблять так незалежно від того, яка її тривалість. Тобто навіть якщо відпустка захоплює декілька місяців, всю суму відпускних доведеться виплатити наперед. Ось і виходить, що в поточному місяці нараховують доход, що припадає не тільки на звітний, але й на наступний період (періоди). Тому й виникають труднощі в оподаткуванні перехідних відпускних, а пов'язані вони насамперед із тим, що: 1) соціальні внески нараховують і утримують у межах законодавчо встановленої максимальної величини (із суми перевищення соцвнески не справляють). Нагадаємо: із січня по березень 2006 р. вона становила 4830 грн., із квітня по вересень дорівнюватиме 4960 грн., а з жовтня — 5050 грн.; 2) ставка утримань до Пенсійного фонду (1% — 2%) і до Фонду страхування від непрацездатності (0,5% — 1 %) залежить від розміру доходу; 3) податкову соціальну пільгу надають, якщо зарплата не перевищує встановленого розміру — у 2006 році він дорівнює 680 грн, (виняток становить надання підвищених пільг на дітей, коли зазначену межу збільшують кратно до кількості дітей).

Саме існування наведених вище правил змушує бухгалтера замислитися, як правильно нарахувати податок з доходів і соцвнески, якщо відпускні припадають на різні місяці: розрахувати виходячи із загальної суми відпускних у місяці їх нарахування та виплати або ж окремо за кожний місяць, на який такі відпускні припадають? Адже застосування різних варіантів може дати абсолютно різні суми соцвнесків і податку.

Ми впевнені, що єдино правильний другий варіант. А саме: відпускні оподатковують окремо за кожний місяць, за який вони нараховані. Пояснимо, чому ми так вважаємо і як правильно здійснити цей розподіл.

Спочатку про соцвнески. На законодавчому рівні необхідність розраховувати внески окремо за кожний місяць передбачено тільки для пенсійних внесків (пп. 5.1.7 Інструкції про пенсійні внески). Для інших соціальних внесків подібної вимоги немає. Але, погодьтеся, було б нелогічно при обчисленні пенсійних внесків розподіляти відпускні, а при розрахунку внесків до інших соц-фондів — ні. До того ж те, що суму відпускних слід розподіляти за місяцями при розрахунку всіх соціальних внесків, підтверджує лист Мінпраці України від 27.05.04 р. № 20-302. Залишається тільки з'ясувати, як це зробити.

На наш погляд, соцвнески потрібно нараховувати (утримувати) окремо на кожну частину відпускних, що припадає на відповідний місяць, а перераховувати всю обчислену суму повністю одночасно з виплатою відпускних. У наступному місяці соцвнески розраховують із загальної суми зарплати (включаючи частину відпускних, раніше нарахованих за цей місяць) і зменшують на суму внесків, уже сплачених із відпускних, що припадають на даний місяць (див. приклад).

Що стосується податку з доходів, то тут все визначено дуже чітко. З 1 січня 2005 року в пп. 6.5.1 Закону про доходи з'явився третій абзац: "Якщо платник податку отримує доходи у вигляді заробітної плати за час відпустки, то з метою визначення граничної суми доходу, що надає право на отримання податкової соціальної пільги, такі доходи (їх частина) відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування". Значить, при розрахунку податку з доходів суму відпускних необхідно розподілити за місяцями.

Тепер перейдемо до того, як утримати податок з відпускних, що припадають на наступний місяць (чи треба їх зменшувати на суму податкової соціальної пільги і соцвнесків?). Вважаємо, що податкову соцпільгу до відпускних, нарахованих за наступний місяць, застосовувати не варто,оскільки ще не відома сума загального оподатковуваного доходу за такий місяць. Виняток тут становлять два випадки:
— коли відпускні виплачують за повний наступний місяць (тобто коли загальний розмір доходу у наступному місяці уже відомий);
— коли зарплата працівника менша, ніж податкова соціальна пільга, через що податок з доходів не утримують.

Водночас можна однозначно стверджувати: при обчисленні податку з відпускних за наступний місяць ці відпускні потрібно зменшити на суму утриманих із них соціальних внесків.

Підсумуємо. Нараховують і оподатковують перехідні відпускні так:
1. Відпускні нараховують і виплачують загальною сумою за весь період відпустки.
2. Соцвнески і податок розраховують окремо за кожний місяць, а проводять загальною сумою в місяці нарахування відпускних.
3. Суми соцвнесків і податку з доходів, обчислені з різних частин відпускних, сплачують одночасно з виплатою цих відпускних.
А зараз розглянемо порядок розрахунку податку з доходів і соцвнесків при перехідній відпустці на прикладі.

Приклад
Працівниці Макаровій А. В. у березні 2006 року нарахували:
— зарплату за відпрацьовані 7 робочих днів (з 1 по 12 березня) — 140 грн.;
— відпускні за період з 13 березня по 5 квітня — 600 грн. (із них 475 грн. — за 13 —31 березня; 125 грн. — за 5 к. д. квітня).

Зарплату за березень і всю суму відпускних Макаровій виплатили 10 березня.

У квітні за відпрацьовані після відпустки 16 робочих днів (із 6 по ЗО квітня) нарахували 320 грн. зарплати.

Отже, загальна сума нарахованого доходу за березень — 615 грн. (140 грн. + 475 грн.), за квітень — 445 грн. (125 грн. +320 грн.).

Макарова користується загальною податковою соціальною пільгою (у 2006 р. — 175 грн.).

Які розрахунки і бухгалтерські записи треба зробити бухгалтеру у березні і квітні, ми покажемо в таблиці.

У звітності за пенсійними внесками за березень потрібно відобразити всю суму відпускних і всю суму внесків, нарахованих (утриманих) на них. Крім того, до III розділу розрахунку треба помістити суму відпускних, що припадає на квітень. Так само у ф. № 1ДФ за І квартал показують всю суму відпускних (нарахованих і виплачених) і всю суму утриманого з них податку.

За іншими соцвнесками у І кварталі відображають всі нараховані відпускні, нараховані та утримані внески.

У звіті за пенсійними внесками за квітень сума відпускних вже не фігуруватиме, записати треба тільки квітневу зарплату (320 грн.) і відповідні суми внесків, нарахованих і утриманих за цей місяць (101,76 грн. і 7,65 грн. відповідно). Аналогічно й за іншими соцвнесками.

І на завершення зауважимо, що при складанні персоніфікованої звітності у формі ІНДАНІ суму відпускних потрібно розбивати за місяцями, на які вони припадають, а не зазначати у місяці, в якому нараховані (див. лист ПФУ від 03.02.06 р. № 1281/03-30).
Тамара Прощина